psono_logo
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepelnosprawnością Intelektualną
Koło w Pruszkowietel. (22) 758 67 82
mail: psouukolowpruszkowie@wp.pl
mail: sekretariat@psoni.pruszkow.pl
KRS: 0000173414

Warsztat Terapii Zajęciowej „Ognisko” w Pruszkowie funkcjonuje od 1994 r. Placówka oferuje rehabilitację społeczną  i zawodową osobom dorosłym z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz wskazaniem do terapii zajęciowej. Warsztat jest placówką wsparcia dziennego czynną od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. W codziennej terapii w Warsztacie udział bierze 35 uczestników w siedmiu pracowniach:
- pracownia gospodarstwa domowego,
- pracownia artystyczna,
- pracownia reedukacji,
- pracownia rękodzieła i twórczego rozwoju,
- pracownia techniczno – porządkowa,
- pracownia technik komputerowych,
- pracownia rehabilitacji psychologicznej.

WTZ „Ognisko” prowadzi również działania integracyjne w środowisku lokalnym oraz realizuje projekty z zakresu aktywizacji zawodowej poprzez organizację staży zawodowych. Głównym celem placówki jest rehabilitacja zawodowa i społeczna zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, podtrzymywanie i rozwijanie u uczestników umiejętności niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku rodzinnym i społeczności lokalnej. Nad całością procesu aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych czuwa wysoko wyspecjalizowany zespół pracowników, całym sercem oddany swoim zadaniom i podopiecznym.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW
Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Warsztatów Terapii Zajęciowej „Ognisko” składa na dziennik podawczy PSONI Koło w Pruszkowie, ul. 3 Maja 56, 05-800 Pruszków – jednostki prowadzącej Warsztaty, podanie o przyjęcie do WTZ.
...czytaj wiecej


Zajęcia Klubowe w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Ognisko”
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie przez WTZ zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. ...czytaj wiecej


Nasz adres:
Warsztat Terapii Zajęciowej „Ognisko”
ul. 3 Maja 56
05-800 Pruszków
tel. 22 758-67-82
wtz@psoni.pruszkow.pl


facebookWarsztat Terapii Zajęciowej
„Ognisko”


https://pl-pl.facebook.com/wtz.ognisko.wpr