psono_logo
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepelnosprawnością Intelektualną
Koło w Pruszkowietel. (22) 758 67 82
mail: psouukolowpruszkowie@wp.pl
mail: sekretariat@psoni.pruszkow.pl
KRS: 0000173414

1. Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. 3 Maja 56.

2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu celach rejestracji i członkostwa w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

3. Dane będą przetwarzane przez okres członkostwa w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a także po jego ustaniu przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu.

4. Dane będą udostępniane Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jako jednostce nadrzędnej.

5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

6. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie wiąże się z niemożliwością uzyskania członkostwa w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna.