psono_logo
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepelnosprawnością Intelektualną
Koło w Pruszkowietel. (22) 758 67 82
mail: psouukolowpruszkowie@wp.pl
mail: sekretariat@psoni.pruszkow.pl
KRS: 0000173414

Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Górce” jest placówka dziennego pobytu dla 25 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jako forma wsparcia społecznego służy przede wszystkim społeczności zamieszkałej w powiecie pruszkowskim, choć z jej usług korzystają również podopieczni z powiatu grodziskiego oraz zachodnio-warszawskiego.
Głównym celem Naszego Domu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości aktywnego, autentycznego i dającego zadowolenie życia oraz poczucia więzi z ludźmi, w warunkach bezpieczeństwa i akceptacji, bez konieczności zrywania więzów rodzinnych poprzez ogólne usprawnianie, rozwój umiejętności samoobsługowych i terapię zajęciową.
Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Górce” został oficjalnie otwarty w dniu 01.09.1997 roku. Przez ponad 18 lat działał w budynku „Organistówki” wynajmowanym przez parafię św. Floriana w Brwinowie. Od lipca 2016 roku placówka mieści się w Pruszkowie, przy ul. 3 Maja 56 A. Działanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Górce” ukierunkowane jest na utrzymanie dobrej formy psychofizycznej podopiecznych, naukę umiejętności zapewniających godne życie oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Podczas szeroko pojętej rehabilitacji i licznych treningów każdy Uczestnik Domu ma możliwość rozwijania indywidualnych zainteresowań, współdziałania w grupie, co buduje i wzmacnia wiarę we własne możliwości, uczy interakcji społecznych. Codzienne wsparcie pod okiem wykwalifikowanej, pełnej pasji i empatii kadry odbywa się w pracowniach:
- gospodarczo – kulinarnej
- multimedialnej
- plastycznej
- umiejętności społecznych
- technicznej

Nasz adres:
Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Górce”
ul. 3 Maja 56 A
05-800 Pruszków
tel. 22 758-67-82
sds@psoni.pruszkow.pl


facebookŚrodowiskowy Dom Samopomocy
„Na Górce”


https://www.facebook.com/Środowiskowy-Dom-Samopomocy-Na-Górce-w-Pruszkowie-1567422886845000