psono_logo
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepelnosprawnością Intelektualną
Koło w Pruszkowietel. (22) 758 67 82
mail: psouukolowpruszkowie@wp.pl
mail: sekretariat@psoni.pruszkow.pl
KRS: 0000173414

INFORMACJE OGÓLNE
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie przez WTZ zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Zajęcia klubowe mają na celu rozszerzyć zakres wsparcia osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym. Uczestnikami zajęć klubowych są osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia oraz te, osoby, które są przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej i znajdują się na liście osób oczekujących na przyjęcie do WTZ. Czas trwania zajęć klubowych wynosi nie mniej niż 5 godzin miesięcznie.

PIERWSZA EDYCJA
Pierwsza edycja programu zajęć klubowych trwa od marca 2019 r. do stycznia 2020 r. Bierze w niej udział 17 osób niepełnosprawnych. Tematyka zajęć jest dostosowana do potrzeb uczestników. Zajęcia mają formę teoretyczną i praktyczną. Uczestnicy będą między innymi mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach z zakresu zaradności życia codziennego, reedukacyjnych, treningu umiejętności społecznych. Planowane są wyjazdy do teatru, kina, restauracji oraz różne warsztaty. Działalność klubu ma na celu wsparcie uczestników w utrzymaniu się na rynku pracy oraz integracji w grupie.
PFRON